• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Phó từ=== =====Với tính chất đại chúng, với tính chất quần chúng===== =====Được quần chúng ưa thích, được nhân dân y...)
  (thêm phiên âm)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">´pɔpjuləli</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  Dòng 18: Dòng 18:
  =====Commonly, generally, ordinarily, usually, universally,widely, regularly, customarily, prevalently, habitually: It isa popularly held belief among the French that their wine is thebest in the world.=====
  =====Commonly, generally, ordinarily, usually, universally,widely, regularly, customarily, prevalently, habitually: It isa popularly held belief among the French that their wine is thebest in the world.=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]]
   

  00:19, ngày 28 tháng 8 năm 2008

  /´pɔpjuləli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Với tính chất đại chúng, với tính chất quần chúng
  Được quần chúng ưa thích, được nhân dân yêu mến

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adv.

  Commonly, generally, ordinarily, usually, universally,widely, regularly, customarily, prevalently, habitually: It isa popularly held belief among the French that their wine is thebest in the world.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X