• (Khác biệt giữa các bản)

  Hiện nay


  (noun) hành động/tiến trình được tiến hành trước khi tòa sơ thẩm bắt đầu.

  (Adj) Thuộc về thời gian trước khi tòa sơ thẩm bắt đầu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X