• (Khác biệt giữa các bản)
  n (PI)
  Dòng 1: Dòng 1:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  =====hóa đơn để cáo thị=====
  +
  =====hóa đơn để cáo thị, hóa đơn ước giá, hóa đơn chiếu lệ.=====
  -
  =====hóa đơn để cáo thị=====
  +
  ::Hoá đơn chiếu lệ (Proforma invoice) là loại chứng từ có hình thức như hoá đơn, nhưng không dùng để thanh toán bởi vì nó không phải là yêu cầu đòi tiền. Tuy nhiên điểm giống nhau trong chức năng của nó với hoá đơn thông thường là: Nó nói rõ giá cả và đặc điểm của hàng hoá. Vì vậy nó có tác dụng đại diện cho số hàng hoá gửi đi triển lãm, để gửi bán hoặc có tác dụng làm đơn chào hàng hoặc để làm thủ tục xin nhập khẩu.
   +
   
  [[Thể_loại:Kinh tế ]]
  [[Thể_loại:Kinh tế ]]

  16:51, ngày 19 tháng 5 năm 2010

  Kinh tế

  hóa đơn để cáo thị, hóa đơn ước giá, hóa đơn chiếu lệ.
  Hoá đơn chiếu lệ (Proforma invoice) là loại chứng từ có hình thức như hoá đơn, nhưng không dùng để thanh toán bởi vì nó không phải là yêu cầu đòi tiền. Tuy nhiên điểm giống nhau trong chức năng của nó với hoá đơn thông thường là: Nó nói rõ giá cả và đặc điểm của hàng hoá. Vì vậy nó có tác dụng đại diện cho số hàng hoá gửi đi triển lãm, để gửi bán hoặc có tác dụng làm đơn chào hàng hoặc để làm thủ tục xin nhập khẩu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X