• (Khác biệt giữa các bản)
  (bổ xung nghĩa)
  Dòng 4: Dòng 4:
  =====điều hơn lẽ thiệt=====
  =====điều hơn lẽ thiệt=====
  =====người tán thành và phản đối=====
  =====người tán thành và phản đối=====
  -
  =====những lý lẽ tán thành và những lý lẽ phản đối=====
  +
  =====những lý lẽ tán thành và những lý lẽ phản đối,pros là những lý lẽ nhằm tán thành ủng hộ , còn cons là những gợi ý nhằm phản đối, chống lại =====

  03:00, ngày 19 tháng 9 năm 2010

  Thông dụng

  Xem pro and con

  Kinh tế

  điều hơn lẽ thiệt
  người tán thành và phản đối
  những lý lẽ tán thành và những lý lẽ phản đối,pros là những lý lẽ nhằm tán thành ủng hộ , còn cons là những gợi ý nhằm phản đối, chống lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X