• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 3: Dòng 3:
  =====Như public company=====
  =====Như public company=====
  == Giao thông & vận tải==
  == Giao thông & vận tải==
  -
  =====công ty cổ phần hữu hạn=====
  +
  =====công ty TNHH có cổ phần công khai=====
   +
   
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  =====công ty trách nhiệm hữu hạn bán cổ phần công khai=====
  =====công ty trách nhiệm hữu hạn bán cổ phần công khai=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Giao thông & vận tải]][[Thể_loại:Kinh tế ]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Giao thông & vận tải]][[Thể_loại:Kinh tế ]]

  03:33, ngày 3 tháng 10 năm 2011

  Thông dụng

  Cách viết khác publicỵcompany

  Như public company

  Giao thông & vận tải

  công ty TNHH có cổ phần công khai

  Kinh tế

  công ty trách nhiệm hữu hạn bán cổ phần công khai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X