• (Khác biệt giữa các bản)
  (Replacing page with 'Pussy có nghĩa là âm hộ')
  n (đã hủy sửa đổi của 123.16.81.178, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  Pussy có nghĩa là âm hộ
  +
  {|align="right"
   +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
   
   +
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
   +
  {{Phiên âm}}
   +
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   +
   
   +
  ==Thông dụng==
   +
  ===Danh từ===
   +
   
   +
  =====Mèo (được dùng bởi trẻ em, dùng cho trẻ em) (như) pussy cat=====
   +
   
   +
  =====(y học) bộ phận sinh dục nữ; âm hộ=====
   +
   
   +
  =====(thực vật học) đuôi sóc (một kiểu cụm hoa)=====
   +
   
   +
  == Oxford==
   +
  ===N.===
   +
   
   +
  =====(pl. -ies) 1 (also pussy-cat) colloq. a cat.=====
   +
   
   +
  =====Coarse sl.the vulva. °Usually considered a taboo use.=====
   +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]
   +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]

  00:29, ngày 23 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mèo (được dùng bởi trẻ em, dùng cho trẻ em) (như) pussy cat
  (y học) bộ phận sinh dục nữ; âm hộ
  (thực vật học) đuôi sóc (một kiểu cụm hoa)

  Oxford

  N.

  (pl. -ies) 1 (also pussy-cat) colloq. a cat.
  Coarse sl.the vulva. °Usually considered a taboo use.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X