• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:58, ngày 14 tháng 7 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (A-V)
   
  Dòng 3: Dòng 3:
  =====ý kiến chấp nhận toàn bộ=====
  =====ý kiến chấp nhận toàn bộ=====
  =====ý kiến theo tiêu chuẩn=====
  =====ý kiến theo tiêu chuẩn=====
   +
  =====Ý kiến pháp lý có điều kiện=====
  ''Giải thích VN'': Ý kiến của kiểm toán viên kèm theo bản báo cáo tài chánh yêu cầu xem xét lại giới hạn của kiểm toán hay những ngoại tệ mà nhà kiểm toán đưa vào bản báo cáo. Lý do có ý kiến này là : một vụ kiện cáo nếu như thua sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tình trạng tài chánh công ty; nợ thuế chưa giải quyết liên quan đến một vụ chuyển giao không bình thường ; không có khả năng xác định một phần hàng kho vì không đến được địa điểm. Xem : Accountant's Opinion.
  ''Giải thích VN'': Ý kiến của kiểm toán viên kèm theo bản báo cáo tài chánh yêu cầu xem xét lại giới hạn của kiểm toán hay những ngoại tệ mà nhà kiểm toán đưa vào bản báo cáo. Lý do có ý kiến này là : một vụ kiện cáo nếu như thua sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tình trạng tài chánh công ty; nợ thuế chưa giải quyết liên quan đến một vụ chuyển giao không bình thường ; không có khả năng xác định một phần hàng kho vì không đến được địa điểm. Xem : Accountant's Opinion.
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  Hiện nay

  Kinh tế

  sự đánh giá có bảo lưu
  ý kiến chấp nhận toàn bộ
  ý kiến theo tiêu chuẩn
  Ý kiến pháp lý có điều kiện

  Giải thích VN: Ý kiến của kiểm toán viên kèm theo bản báo cáo tài chánh yêu cầu xem xét lại giới hạn của kiểm toán hay những ngoại tệ mà nhà kiểm toán đưa vào bản báo cáo. Lý do có ý kiến này là : một vụ kiện cáo nếu như thua sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tình trạng tài chánh công ty; nợ thuế chưa giải quyết liên quan đến một vụ chuyển giao không bình thường ; không có khả năng xác định một phần hàng kho vì không đến được địa điểm. Xem : Accountant's Opinion.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X