• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa đổi)
  Hiện nay (13:58, ngày 6 tháng 10 năm 2010) (Sửa) (undo)
  (:-s)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">riːˈkɒmbɪnənt</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">riːˈkɒmbɪnənt</font>'''/=====
  -
  ==Tính từ==
  +
  ===Tính từ===
  =====(thuộc) tái tổ hợp;tái kết hợp=====
  =====(thuộc) tái tổ hợp;tái kết hợp=====
  =====(thuộc) gien tái tổ hợp; gien tái kết hợp=====
  =====(thuộc) gien tái tổ hợp; gien tái kết hợp=====
  -
  ==Danh từ==
  +
  ===Danh từ===
  =====thể/gien tái kết hợp;thể gien tái tổ hợp=====
  =====thể/gien tái kết hợp;thể gien tái tổ hợp=====

  Hiện nay

  /riːˈkɒmbɪnənt/

  Tính từ

  (thuộc) tái tổ hợp;tái kết hợp
  (thuộc) gien tái tổ hợp; gien tái kết hợp

  Danh từ

  thể/gien tái kết hợp;thể gien tái tổ hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X