• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====chuyên gia===== =====chuyên viên===== =====nhà chuyên môn===== == Tham khảo chung == *[http://usasearch.gov/s...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====chuyên gia=====
  +
  =====chuyên gia=====
  -
  =====chuyên viên=====
  +
  =====chuyên viên=====
  -
  =====nhà chuyên môn=====
  +
  =====nhà chuyên môn=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=resource%20person resource person] : National Weather Service
  +
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=resource%20person resource person] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:28, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chuyên gia
  chuyên viên
  nhà chuyên môn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X