• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:19, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">sæ'tə:nik</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">sæ'tə:nik</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  - 
  =====(y học) bị nhiễm độc chì=====
  =====(y học) bị nhiễm độc chì=====
  - 
  -
  ==Chuyên ngành==
   
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====Adj.=====
   
  -
  =====Med. affected with lead-poisoning.=====
   
  - 
  -
  =====Saturnism [SATURN2]=====
   

  Hiện nay

  /sæ'tə:nik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (y học) bị nhiễm độc chì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X