• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 5: Dòng 5:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====cửa chuyên dụng=====
  +
  =====cửa chuyên dụng=====
  =====cửa nội bộ=====
  =====cửa nội bộ=====
  === Điện===
  === Điện===
  -
  =====phần nhận điện=====
  +
  =====phần nhận điện=====
  ''Giải thích VN'': Phần đường dây phân phối điện vào nhà, toàn bộ các dây cáp, ống dẫn điện, hộp, đồng hồ hợp lại để dẫn điện từ đường dây chính vào nhà.
  ''Giải thích VN'': Phần đường dây phân phối điện vào nhà, toàn bộ các dây cáp, ống dẫn điện, hộp, đồng hồ hợp lại để dẫn điện từ đường dây chính vào nhà.
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=service%20entrance service entrance] : Chlorine Online
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category:Điện]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category:Điện]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:27, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  Thông dụng

  Danh từ

  Lối vào dành cho nhân viên phục vụ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cửa chuyên dụng
  cửa nội bộ

  Điện

  phần nhận điện

  Giải thích VN: Phần đường dây phân phối điện vào nhà, toàn bộ các dây cáp, ống dẫn điện, hộp, đồng hồ hợp lại để dẫn điện từ đường dây chính vào nhà.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X