• Hiển thị 1-25 của 38 tin nhắn. Mạch tin nhắn

  Đã gửi cách đây 3855 ngày
  avatar

  0. Chú ý quan trọng: Nước Việt Nam (danh từ) khi dịch được viết rời thành Viet Nam Tính từ của danh từ Việt Nam là Vietnamese Người Việt Nam dịch sang tiếng Anh là Vietnamese Dạng sở hữu cách của danh từ Việt Nam là Viet Nam's

  1. Quốc hiệu, chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Socialist Republic of Viet Nam (viết tắt: SRV) Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - President of the Socialist Republic of Viet Nam Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

  2. Tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Government of the Socialist Republic of Viet Nam (GOV) Bộ Quốc phòng - Ministry of National Defence (MND) Bộ Công an - Ministry of Public Security (MPS) Bộ Ngoại giao - Ministry of Foreign Affairs (MOFA) Bộ Tư pháp - Ministry of Justice (MOJ) Bộ Tài chính - Ministry of Finance MOF) Bộ Công Thương - Ministry of Industry and Trade (MOIT) Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs (MOLISA) Bộ Giao thông vận tải - Ministry of Transport (MOT) Bộ Xây dựng - Ministry of Construction (MOC) Bộ Thông tin và Truyền thông - Ministry of Information and Communications (MIC) Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ministry of Education and Training (MOET) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ministry of Planning and Investment (MPI) Bộ Nội vụ - Ministry of Home Affairs (MOHA) Bộ Y tế - Ministry of Health (MOH) Bộ Khoa học và Công nghệ - Ministry of Science and Technology (MOST) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ministry of Culture, Sports and Tourism (MOCST) Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE) Thanh tra Chính phủ - Government Inspectorate (GI) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - The State Bank of Viet Nam (SBV) Ủy ban Dân tộc - Committee for Ethnic Affairs (CEMA) Văn phòng Chính phủ - Office of the Government (GO)

  3. Tên của các Cơ quan thuộc Chính phủ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh -Ho Chi Minh Mausoleum Management (HCMM) Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - Viet Nam Social Security (VSS) Thông tấn xã Việt Nam Viet Nam - News Agency (VNA) Đài Tiếng nói Việt Nam - Voice of Viet Nam (VOV) Đài Truyền hình Việt Nam - Viet Nam Television (VTV) Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration (HCMA) Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Viet Nam Academy of Science and Technology (VAST) Viện Khoa học Xã hội Việt Nam - Viet Nam Academy of Social Sciences (VASS)

  4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam Phó Thủ tướng Thường trực - Permanent Deputy Prime Minister Phó Thủ tướng - Deputy Prime Minister Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Minister of National Defence Bộ trưởng Bộ Công an - Minister of Public Security Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - Minister of Foreign Affairs Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Minister of Justice Bộ trưởng Bộ Tài chính - Minister of Finance Bộ trưởng Bộ Công thương - Minister of Industry and Trade Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Minister of Transport Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Minister of Construction Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Minister of Information and Communications Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo - Minister of Education and Training Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Minister of Agriculture and Rural Development Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Minister of Planning and Investment Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Minister of Home Affairs Bộ trưởng Bộ Y tế - Minister of Health Bộ trưởng Bộ Khoa học và - Công nghệ Minister of Science and Technology Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Minister of Culture, Sports and Tourism Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Minister of Natural Resources and Environment Tổng Thanh tra Chính phủ - Inspector-General Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Governor of the State Bank of Viet Nam Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

  5. Văn phòng Chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng Văn phòng Chủ tịch nước - Office of the President Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - Chairman/Chairwoman of the Office of the President Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President Trợ lý Chủ tịch nước - Assistant to the President

  6. Tên chung của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ Văn phòng Bộ - Ministry Office Thanh tra Bộ - Ministry Inspectorate Tổng cục - Directorate Ủy ban - Committee/Commission Cục - Department/Authority/Agency

  7. Danh từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến Chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Thứ trưởng Thường trực - Permanent Deputy Minister Thứ trưởng - Deputy Minister Tổng Cục trưởng - Director General Phó Tổng Cục trưởng - Deputy Director General Phó Chủ nhiệm Thường trực - Permanent Vice Chairman/Chairwoman Phó Chủ nhiệm - Vice Chairman/Chairwoman Trợ lý Bộ trưởng - Assistant Minister Chủ nhiệm Ủy ban - Chairman/Chairwoman of Committee Phó Chủ nhiệm Ủy ban - Vice Chairman/Chairwoman of Committee Chánh Văn phòng Bộ - Chief of the Ministry Office Phó Chánh Văn phòng Bộ - Deputy Chief of the Ministry Office Cục trưởng - Director General Phó Cục trưởng - Deputy Director General Vụ trưởng - Director General Phó Vụ trưởng - Deputy Director General Giám đốc Học viện - President of Academy Phó Giám đốc Học viện - Vice President of Academy Viện trưởng - Director of Institute Phó Viện trưởng - Deputy Director of Institute Giám đốc Trung tâm - Director of Centre Phó giám đốc Trung tâm - Deputy Director of Centre Trưởng phòng - Head of Division Phó trưởng phòng - Deputy Head of Division Chuyên viên cao cấp - Senior Official Chuyên viên chính - Principal Official Chuyên viên - Official Thanh tra viên cao cấp - Senior Inspector Thanh tra viên chính - Principal Inspector Thanh tra viên - Inspector

  8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan thuộc Chính phủ Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Deputy Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - General Director of Viet Nam Social Security Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - Deputy General Director of Viet Nam Social Security Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam - General Director of Viet Nam News Agency Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam - Deputy General Director of Viet Nam News Agency Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - General Director of Voice of Viet Nam Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam- Deputy General Director of Voice of Viet Nam Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - General Director of Viet Nam Television Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Deputy General Director of Viet Nam Television Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Vice President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - President of Viet Nam Academy of Science and Technology Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Vice President of Viet Nam Academy of Science and Technology Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam - President of Viet Nam Academy of Social Sciences Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam - Vice President of Viet Nam Academy of Social Sciences

  9. Tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Uỷ ban…) Văn phòng - Office Chánh Văn phòng - Chief of Office Phó Chánh Văn phòng - Deputy Chief of Office Cục - Department Cục trưởng - Director Phó Cục trưởng - Deputy Director Vụ - Department Vụ trưởng - Director Phó Vụ trưởng - Deputy Director Ban - Board Trưởng ban - Head Phó Trưởng ban - Deputy Head Chi cục - Branch Chi cục trưởng - Manager Chi cục phó - Deputy Manager Phòng - Division Trưởng phòng - Head of Division Phó Trưởng phòng - Deputy Head of Division

  10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc Thủ đô Hà Nội - Ha Noi Capital Thành phố Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh City Ví dụ : Ho Chi Minh City Tỉnh: Ví dụ: Tỉnh Hà Nam Province Ví dụ : Ha Nam Province Quận, Huyện: Ví dụ: Quận Ba Đình District Ví dụ : Ba Dinh District Xã: Ví dụ: Xã Quang Trung Commune Ví dụ : Quang Trung Commune Phường: Ví dụ: Phường Tràng Tiền Ward Ví dụ : Trang Tien Ward Thôn/Ấp/Bản/Phum Hamlet, Village Uỷ ban Nhân dân (các cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh đến xã, phường) Ví dụ: - UBND Thành phố Hồ Chí Minh - UBND tỉnh Lạng Sơn - UBND huyện Đông Anh - UBND xã Mễ Trì - UBND phường Tràng Tiền People’s Committee Ví dụ: - People’s Committee of Ho Chi Minh City - People’s Committee of Lang Son Province - People’s Committee of Dong Anh District - People’s Committee of Me Tri Commune - People’s Committee of Trang Tien Ward Văn phòng - Office Sở - Department Ví dụ: Sở Ngoại vụ Hà Nội Ví dụ: Ha Noi External Relations Department Ban - Board Phòng (trực thuộc UBND) Committee Division Thị xã, Thị trấn: Ví dụ: Thị xã Sầm Sơn Town Ví dụ: Sam Son Town

  11. Chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương các cấp Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Ví dụ: - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Đông Anh - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã Đình Bảng - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phường Tràng Tiền Chairman/Chairwoman of the People’s Committee Ví dụ: - Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee - Chairman/Chairwoman of Ho Chi Minh City People’s Committee - Chairman/Chairwoman of Ha Nam People’s Committee - Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee - Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee - Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee - Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee

  Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Nhân dân - Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân - Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee Ủy viên Ủy ban Nhân dân - Member of the People’s Committee Giám đốc Sở - Director of Department Phó Giám đốc Sở - Deputy Director of Department Chánh Văn phòng - Chief of Office Phó Chánh Văn phòng - Deputy Chief of Office Chánh Thanh tra - Chief Inspector Phó Chánh Thanh tra - Deputy Chief Inspector Trưởng phòng - Head of Division Phó Trưởng phòng - Deputy Head of Division Chuyên viên cao cấp - Senior Official Chuyên viên chính - Principal Official Chuyên viên - Official

  Đã gửi cách đây 3863 ngày
  avatar

  Ở trường làng, một học sinh đi học muộn, trình bày với cô giáo rằng nó phải dắt con bò cái của nhà đến chuồng bò đực.

  Cô giáo bực tức hỏi:

  - Thế bố em không làm được việc ấy sao?

  - Bố em bận ạ - Đứa bé nói - Dù sao để bò đực làm thì vẫn tốt hơn.

  - !!!!!

  Đã gửi cách đây 3863 ngày
  avatar

  Một thanh niên sau khi tan cuộc nhậu ở quán liền lái xe ôtô về và bị cảnh sát tuýt còi yêu cầu dừng xe.


  Chàng ta lảo đảo mở cửa xe nói với cảnh sát:

  - Có mỗi một việc nhỏ như thế này mà có những 2 cảnh sát giải quyết.

  Anh công an cũng vừa đi uống rượu về liền lắp bắp:

  - Anh... bị kiểm tra... vì lỗi... lái 2 xe cùng một lúc.

  Đã gửi cách đây 3863 ngày
  avatar

  Dũng cảm và mưu trí

  Chàng hỏi nàng: "Em có đồng ý lấy anh không?"


  - Không ! Chồng em phải là người vừa dũng cảm vừa mưu trí.

  - Nhưng anh đã từng cứu em khỏi chết đuối ở hồ mà?

  - Hành động đó dũng cảm đấy, nhưng chưa đủ nói lên mưu trí của anh.

  - Thế em có biết ai đã nghĩ ra cách làm cho thuyền chìm không?

  - !!!!!

  Đã gửi cách đây 3867 ngày
  avatar

  Test of strength Carroll must show desire to prove he can play for a big team

  Features Posted 6th January 2012 view comments Losing Luis Suarez for eight matches is a massive blow for Liverpool; that's stating the obvious. But the question is can they cope without him?

  I think they can, but the answer lies in Andy Carroll. If they can get him back to the player he was at Newcastle, he can be a success at Liverpool, there's no two ways about it.

  But for that to happen two things have to change; Liverpool must start playing to his strengths and Andy has to start showing desire, he has to really want to prove he can play for Liverpool.


  Carroll: can Liverpool give him the service?

  At the moment he doesn't look that up for it and he looks like he's low on confidence. When he was at Newcastle everything was about him in the same way that everything is about Demba Ba up there right now.

  He was the focal point of that team, he was the star player and every set-piece was dreamt up with him in mind, but that hasn't been the case since he arrived at Liverpool.

  All the focus has been on Luis Suarez and he's gone there and tried to play a game that suits Liverpool rather than playing the game that suits him. He's looked so placid to me and he doesn't seem to want to put himself about. Jamie Redknapp Quotes of the week All the focus has been on Luis Suarez and he's gone there and tried to play a game that suits Liverpool rather than playing the game that suits him. He's looked so placid to me and he doesn't seem to want to put himself about.

  Sometimes you go to a big club and you think you've got to change your game, but Liverpool signed him because he was a ferocious centre forward, who was great in the air and who would happily head the back of other players' heads to get on the end of crosses.

  Since he's moved I've hardly seen him make an aggressive challenge. He looks as though he's just happy to be at Liverpool and he's trying to play the Liverpool way. If he wants to be a success, he has to go back to playing the Andy Carroll way.

  If I was him I would stick on the videos from his Newcastle days and look back at why he was so good, why he scored 31 goals in 57 starts and why Liverpool were happy to spend so much money on him.

  Service

  That said, he needs to be helped by the service coming into him and Liverpool have to tailor their game to suit him.

  At Newcastle he had Joey Barton on the right-hand side of midfield putting crosses into the box at every opportunity and the likes of Jose Enrique, Glen Johnson, Stewart Downing and Steven Gerrard can do the same.

  If he's going to be your main man there is no point playing intricate football. You have to hit him in the right areas at the right time like Gerrard did in the game against Newcastle last Friday.

  If you don't want to do that, then don't play him. Simple as that. If you want to play free-flowing football with people rotating and constantly moving into different positions, Andy Carroll is not your man.

  There's nothing wrong with utilising his strengths. Tottenham did it for a long time with Peter Crouch and now he's doing brilliantly at Stoke, too.

  The game has changed to a certain extent and we all think we have to play like Barcelona, but you can also benefit from playing a big man up front and there's no shame in that.

  Kenny likes to play three in midfield with two wide men and I think that formation can work, even without Suarez.

  Against Manchester City he played Jordan Henderson, Jay Spearing and Charlie Adam, but none of them are what I would call particularly dynamic midfielders. You won't see them bursting into the box and feeling comfortable playing off a frontman, but Steven Gerrard will.

  He played that link role between midfield and attack when Fernando Torres was at the club and I can't see any reason why he can't do it again. There were a couple of instances against City where Andy pulled off to the back post against Gael Clichy and nodded balls back across the goal and that's where you need someone like Gerrard getting on the end of it.

  In the end, City dealt with it fairly well because every time he pulled off to the far post Vincent Kompany would mark him, but that's a lot easier to do when you haven't got another player in the box to worry about.

  There's no doubt that Andy Carroll has the ability to succeed at Liverpool and there are a lot worse players than him who have had huge success at the club.

  But just having the chance and a run in the first team isn't going to be enough, he's got to go and grab hold of it with both hands. That's the key for him and Liverpool.

  Đã gửi cách đây 3869 ngày
  avatar

  Nhắc khéo

  Cháu rủ ông chơi đồ hàng. Ông làm người bán hàng, còn cháu là khách.


  Khi cháu ăn xong trả tiền cho ông và nói:

  - Này bác! Tôi bo cho bác 5.000. Bác về bảo ngay thằng con bác đi nhé... Nó là nó hay đánh tôi lắm đấy.

  Đã gửi cách đây 3869 ngày
  avatar

  Bị vợ con suốt ngày chửi là đồ say xỉn. Một hôm chồng đi làm về mang theo một chai rượu, đặt ở bàn và nói: "Bố mua về cho hai mẹ con uống thử đó!"


  Vừa nói người chồng rót ra 3 ly và bảo:

  - Nào, hai mẹ con cạn ly nhé!

  Hai mẹ con vừa nhắm mắt uống vừa kêu:

  - Sao cay và đắng thế?

  Chồng uống xong ly rượu vừa nói:

  - Đấy, mẹ con mày thấy bố khổ sở chưa ,“đắng cay” bố phải cam chịu một mình suốt bao nhiêu năm nay.

  Ông lại rót rượu ra ly và uống hết cả chai.

  Đã gửi cách đây 3869 ngày
  avatar

  Cô gái hỏi người yêu: "Chiếc đồng hồ mạ vàng đẹp tuyệt, anh mua ở đâu vậy?"

  - À, đó là phần thưởng dành cho người chạy nhanh nhất!

  - Wow, có mấy người tham dự cuộc thi vậy?

  - Cũng ít thôi, tính cả anh nữa là ba người. Tay cảnh sát về nhì, và người mất đồng hồ về ba.

  - !!!!!

  Đã gửi cách đây 3869 ngày
  avatar

  Đang ngồi học thì con bé, ngồi bàn bên quăng qua cho mẩu giấy. Mở ra xem thì thấy "Mình thích bạn, mình hẹn hò nha".

  Ôi trời! Khỏi phải nói, tâm trạng lâng lâng, mình thích con bé từ đầu năm học cơ, mình quay sang cười mỉm với con bé một cái thật tình cảm.

  Con bé e thẹn nói khẽ:

  - Anh đưa cho anh ngồi bên giùm em.

  Khỏi phải nói mình ức chế thế nào, vò nát mảnh giấy quăng thẳng vô mặt thằng điên ngồi kế bên.

  Nó ngơ ngác mở ra xem, cũng y như mình, khoái chí, cười tủm tỉm rồi bảo:

  - Thích tôi sao không nói sớm, tôi cũng thích ông lâu rồi, mà ngại.

  Đã gửi cách đây 3870 ngày
  avatar

  thuật ngữ kế toán hay: http://www.saga.vn/dictlist.aspx?f=M

  Đã gửi cách đây 3980 ngày
  avatar

  Q: vừa nãy hỏi mn 1 câu về dệt may, hóa học: mình vừa tìm được một tài liệu share mn ai thích thì down về nhé http://detmaybk.com/picture/filestore/0000/i36_1.pdf

  Đã gửi cách đây 4111 ngày
  avatar

  the four Virtues are “Công” Hard-working, “Dung” Good Appearance, “Ngôn” Well-spoken (nice words), “Hạnh” Well-behaved. (*.TCC)

  Đã gửi cách đây 4126 ngày
  avatar

  Guttenberg "Crime and Punishment"

  Đã gửi cách đây 4131 ngày
  avatar

  chế độ đãi ngộ thỏa đáng dịch tn nhỉ? A: adequate treatment policy

  Đã gửi cách đây 4133 ngày
  avatar

  cho em hỏi "họ hàng bên ngoại "tiếng anh dịch là gì ạ?.Em xin cảm ơn nhiều A: mother side relatives??/ :D A: maternal relatives ~nasg~

  Đã gửi cách đây 4134 ngày
  avatar

  SƯ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ 1. Quy tắc chung:

  - Subject (singular) --> Verb (singular) Ví dụ: Mary gets up early. - Subject (plural) --> Verb (plural) Ví dụ: Mary and Daisy always get up early

  2. Trường hợp đặc biệt :

  ● Subject 1 and Subject 2 --> Verb (plural) (Nếu S1 và S2 là 2 người hay 2 vật khác nhau) Ví dụ: The secretary and the treasurer were present. Oil and water do not mix.

  ● Subject 1 and Subject 2 --> Verb (singular) (Nếu S1 và S2 là cùng 1 người hay 1 vật) Ví dụ: The singer and doctor is coming (Người ca sĩ kiêm bác sĩ đang đến) Bacon and egg is my favorite dish.

  ● Many a Noun (singular) and many a Noun (singular) Verb (singular) Many a teacher and many a student has attended the lecture.

  ● Nobody / Somebody / Everybody / Everything Verb (singular) Nobody came the party. Everything is ready.

  ● Subject 1 of Subject 2 Verb --> Verb theo Subject 1 Ngoài "of" còn có like, with, along with, together with, in addition to, as well as, no less than, besides. Ví dụ: The study of languages requires time. The president, together with his advisors, is coming. They, no less than Tom, were eager to start. The manager, as well as his assistant, has arrived. The number of students is 40.

  ● Either/ Neither/ Not only Subject 1 or/ nor/ but also Subject 2 Verb ---> Verb theo Subject 2 Ví dụ: Either you or I am wrong. Neither he nor his friends are able to come.

  ● Plural Noun of Time (thời gian), Measure (đo lường), Money (Tiền bạc), Distance (khoảng cách) ----> Verb (singular) Twenty dollars is too much to pay for this book.

  ● All ----- referring to things --> Verb (singular) All ----- referring to people ---> Verb (plural) All is calm. (Mọi vật đều im lặng) All are Vietnamese.

  ● None / The majority of Noun Verb --> Verb tùy thuộc vào Noun sau giới từ. Half of the money is stolen. Half of the students are English. None of the money is mine. The majority of students speak English.

  ● Nouns plural in form (luôn có 's') but singular in meaning --> Verb (singular) News, mumps, sickets, measles, mathematics, physics, phonetics, linguistics, politics, athletics... The news is goods. Mathematics is an important subject.

  ● Uncountable nouns always in singular --> Verb (singular) Furniture, equipment, machinery, traffic, information, knowledge, money, advice, progress, luggage, homework, housework, merchandise... There is much traffic during rush hours.

  ● A title of a book, story --> Verb (singular) The name of a country, town, place --> Verb (singular) "Gulliver's Travels" is an amusing book.

  ● Nouns always in plural --> Verb (plural) Cattle, people, police, scissors, pliers, tongs, trousers, pants, shorts, jeans, glasses, goods, compasses... Cattle are grazing.

  ● Adjectives used as nouns --> Verb (plural) The blind (người mù), the rich (người giàu) .... The English are used to driving on the left. (Người Anh quen lái xe bên trái)

  ● Collective Noun --> Verb (singular) nếu chỉ 1 đơn vị Collective Noun --> Verb (plural) nếu chỉ từng cá nhân. Collective noun : Family, commitee, team, crowd, public, congress, parliarment, class, army. His family is rich. (chỉ 1 đơn vị) His family are having dinner. (chỉ từng cá nhân)

  ● Relative Pronoun --> Verb (singular) or (plural) tùy thuộc vào danh từ nó thay thế. It is I who am to go.

  Đã gửi cách đây 4136 ngày
  avatar

  "Vietnamese cuisine is light, fresh, and invigorating; each recipe calling for stacks of herbs and vegetables which are eaten for their healing properties as well as for their taste. The added bonus being, it is quick as well as easy to make.

  Life without fresh rice paper rolls and mouth watering dipping sauces along with bowls of steaming pho noodle soup just wouldn't be the same.

  Little oil is used in Vietnamese cooking which is perfect for keeping the heart healthy and cholesterol levels in check. Rice and noodles accompany most dishes providing a good source of complex carbohydrates which constitute the body's main source of energy. The meat and vegetables are cooked quickly which helps in the retention of their nutritional value assisting in boosting the immune system.

  Some of the traditional essential cooking ingredients include: Basil, Bean sprout, Carrot, Chili, Chives, Coriander, Fish sauce, Garlic, Ginger, Leafy Vegetables, Lemon grass, Lettuce, Mint, Noodles, Radish, Rice, Rice Paper, Shallots, Spring Onions, Lemon and Lime, Anise, Palm Sugar, and Vinegar. All of these ingredients contain vitamins, minerals and carbohydrates that are essential for the maintenance and healthy functioning of the body.

  Most of us think of herbs in cooking as simply seasoning for our food. But herbs also contain antioxidants, thought to protect against conditions such as heart disease and cancer.

  Even if you don't have a specific skin problem, you can boost its condition with food. Carrots, basil, garlic, ginger, radishes and coriander all help to strengthen the skin. Peppers and chillies increase the circulation of blood and, therefore, vital nutrients around the body.

  Vietnamese style cooking is particularly good for promoting fertility in both men and women as there is little fat used in the cooking process. Lots of green and red vegetables containing vitamin C and E can increase sperm count and improve sperm mobility. Vitamin B6 and B 12 found in chicken, broccoli, squash and pumpkin help maintain reproductive health. Essential fatty acids found in fish and nuts are helpful if you're trying to conceive. Manganese is essential for healthy DNA, which will ensure that your baby is born fit and healthy as well as conceived easily. This is found in lettuce, celery, tea and most nuts. Zinc, which is found in shellfish, lamb, peas and ginger, is essential for male fertility and is a potent antioxidant.

  The nutrients found in the rice and noodles, fish, poultry and vegetables provide a good source of energy keeping us moving, thinking and breathing.

  Dark green, leafy vegetable contain boron and calcium which are necessary for strong, healthy bones.

  Enjoy the fragrant, herbaceous subtle flavors and contrasting textures of the light and healthy Vietnamese food. For the health conscious eaters this is a perfect choice." - Janette Peel

  "Firstly, to acquaint those of you who do not know much about Vietnamese food, I should describe it as being very balanced, non-greasy, and fresh. The national dish of Vietnam is a soup noodle dish called Pho. It can be made in 2 forms - with beef in which case it is called Pho Bo, or with chicken, which is called Pho Ga. The beef version is made by simmering marrow bones, ox tails, short rib, onions, shallots and ginger, and is flavored by a host of herbs and spices which give it its characteristic "Pho" aroma, star anise, cinnamon, coriander seeds and cloves.

  After simmering the bones and meat and spices, overnight preferably, a nutritious, luscious aromatic broth is created which forms the base for the noodle soup. Pho is very well-balanced in that it starts with a helping of blanched rice noodles topped with thinly sliced fresh sirloin, and some of the short rib that has been simmering in the broth (the short rib is removed from the stock just as soon as it is sufficiently tender so it does not fall apart in the overnight cooking process). Next, steaming hot broth is poured on top just to turn the fresh sliced sirloin a shade of delicate pink, and sliced green onions, and chopped cilantro are used to garnish and give the dish yet another layer of flavor dimension. The noodle soup is accompanied by a plate of fresh bean sprouts, lime wedges, Asian basil, and chilies. Piping hot and aromatic, well-balanced nutrition in a bowl. Ahhh...

  Vietnamese cuisine is also often characterized by fresh grilled meats or seafood accompanied by a platter of thin rice vermicelli noodles and a heaped mound of fresh vegetables in which to wrap each bite. Lettuce leaves, mint, basil and cilantro make the basic variation but a host of fresh herbs can be used depending on the type of protein that is being grilled. In the case of Bun Cha Hanoi, pork shoulder or belly is thinly sliced and marinated with chopped shallots, garlic, nuoc mam (fish sauce), sugar and pepper. The meat traditionally gets fanned over open charcoal flames, or nowadays gets broiled under the salamander until golden brown and fragrant. Then it is put on top of a lettuce leaf with some rice vermicelli, fresh herbs, and rolled up in a bundle and dipped with nuoc cham, a mixture of fish sauce, lemon juice, chilies, and sugar. The same accompaniments can be used for grilled shrimp skewers, or beef with lemongrass as well. The resulting meal is nutritious, light and well-balanced with starch, vegetables, protein, and very little fat which is rendered off in the grilling process.

  Unlike Chinese cooking which uses a lot of oil-blanched cooking techniques in its stir-fries, Vietnamese cuisine offers a host of grilled, or simmered, dishes like Thit Kho - caramelized pork in a peppery garlicky sauce, Ga Kho Gung (chicken caramelized with ginger) or Cari Ga (chicken curry with sweet potatoes and lemongrass). In a family meal, these dishes are typically served with rice, a vegetable soup of some kind with leafy greens, and a vegetable dish such as a stir-fry of ong choy or Chinese spinach with garlic, or stuffed cabbage rolls simmered with fresh tomatoes. The meal usually ends with seasonal fresh fruits for dessert.

  Most similar to Thai cuisine with its abundant use of fresh herbs and seasonings, Vietnamese cuisine also has French influence. With the French occupation of almost 90 years in Vietnam, a lot of staples like french baguettes filled with pate and cold cuts have stayed with the Vietnamese palate. Only the Vietnamese embellished this sandwich further to include fresh cucumber wedges, cilantro, and pickled carrots and daikon as well. A Vietnamese twist if you will, creating a perfectly delicious banh mi. French influence is also evident in the use of potatoes in cooking. In making Bo Xao Khoai Tay, thinly sliced potatoes are quickly browned then sauteed with beef and onions, and oyster sauce. A hint of butter is added at the end to round out this Vietnamese stir-fry.

  As you can see, the interesting cultural nuances of Vietnamese cuisine, its low-fat cooking techniques and fresh ingredients will make it a cuisine to be reckoned with in the near future. So look out for it when you are next in the mood for something Asian, different, and light!"

  Đã gửi cách đây 4136 ngày
  avatar

  quite apart from used for saying that even if you ignore one thing, there is still another important fact or question to consider Quite apart from the fact that he has no qualifications, Mr Berry is not a suitable person to work here.

  Đã gửi cách đây 4140 ngày
  avatar

  Người thuê nhà mới trong một khu nhà tập thể đã vô ý lên nhầm lầu và tra chìa khóa vào ổ khóa mà anh ta ngỡ rằng căn hộ của mình. Khi anh ta lắc lắc cánh cửa và vặn tới vặn lui chiếc chìa khóa thì một người tiến đến sau lưng anh ta nói: - Ông cần gì ạ? - Không ạ! – Người đàn ông thứ nhất nói – Không hiểu sao cái ổ khóa chết tiệt này, hình như nó bị hóc ấy mà! - Ờ – Người đàn ông kia bảo – Nếu như nó không bị hóc và nếu như chiếc chìa khóa đó mà mở được cánh cửa đó thì cả ông lẫn bà xã tôi sẽ có nhiều chuyện để giải thích cho rõ ràng!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X