• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 7: Dòng 7:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====cửa có cánh bị cắt ngắn (ở nơi để kiểm tra vé)=====
  +
  =====cửa có cánh bị cắt ngắn (ở nơi để kiểm tra vé)=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=stable%20door stable door] : National Weather Service
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=stable%20door stable door] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:27, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  /'steibl,dɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cánh cửa chia ngang thành hai phần mở đóng riêng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cửa có cánh bị cắt ngắn (ở nơi để kiểm tra vé)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X