• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">stæn'di:</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">stæn'di:</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  - 
  =====(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người đứng xem (vì không có chỗ ngồi ở rạp hát...)=====
  =====(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người đứng xem (vì không có chỗ ngồi ở rạp hát...)=====
  -
  ==Chuyên ngành==
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  -
  {|align="right"
  +
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  -
  === Oxford===
  +
  -
  =====N.=====
  +
  -
  =====Colloq. a person who stands, esp. when all seats areoccupied.=====
  +
  -
   
  +
  -
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  +
  -
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  +

  15:38, ngày 22 tháng 6 năm 2009

  /stæn'di:/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người đứng xem (vì không có chỗ ngồi ở rạp hát...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X