• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red"> 'tækou</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red"> 'tækou</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ, số nhiều tacos===
  ===Danh từ, số nhiều tacos===
  - 
  =====Món bánh thịt chiên dòn ( Mê-hi-cô)=====
  =====Món bánh thịt chiên dòn ( Mê-hi-cô)=====
  -
  == Oxford==
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  -
  ===N.===
  +
  -
   
  +
  -
  =====(pl. -os) a Mexican dish of meat etc. in a folded or rolledtortilla. [Mex. Sp.]=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
   
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=taco taco] : National Weather Service
  +
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=taco taco] : Corporateinformation
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  17:51, ngày 22 tháng 6 năm 2009

  / 'tækou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều tacos

  Món bánh thịt chiên dòn ( Mê-hi-cô)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X