• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:19, ngày 7 tháng 5 năm 2013) (Sửa) (undo)
  (trọng âm)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">teik'əwei</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'teikəwei</font>'''/=====
   +
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Cách viết khác [[take-out]]
  Cách viết khác [[take-out]]

  Hiện nay

  /'teikəwei/

  Thông dụng

  Cách viết khác take-out

  Tính từ
  Mua mang về (thức ăn)
  Danh từ
  Cửa hàng bán thức ăn mang về
  Bữa ăn mua ở một cửa hàng bán thức ăn mang về

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X