• (Khác biệt giữa các bản)
  (format)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
  Dòng 12: Dòng 8:
  == Y học==
  == Y học==
  =====nước mắt=====
  =====nước mắt=====
  -
   
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=tears tears] : Corporateinformation
  +
  [[Thể_loại:Y học]]
  -
  [[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]] [[Category:Y học]]
  +

  07:23, ngày 6 tháng 5 năm 2009

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  nước mắt

  Y học

  nước mắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X