• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====ảnh hưởng bên ngoài về công nghệ===== =====ảnh hưởng từ bên ngoài về công nghệ===== =====ngo...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====ảnh hưởng bên ngoài về công nghệ=====
  +
  =====ảnh hưởng bên ngoài về công nghệ=====
  -
  =====ảnh hưởng từ bên ngoài về công nghệ=====
  +
  =====ảnh hưởng từ bên ngoài về công nghệ=====
  -
  =====ngoại ứng công nghệ=====
  +
  =====ngoại ứng công nghệ=====
  -
  =====những ảnh hưởng bên ngoài về công nghệ=====
  +
  =====những ảnh hưởng bên ngoài về công nghệ=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=technological%20external%20effects technological external effects] : National Weather Service
  +
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=technological%20external%20effects technological external effects] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  10:05, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ảnh hưởng bên ngoài về công nghệ
  ảnh hưởng từ bên ngoài về công nghệ
  ngoại ứng công nghệ
  những ảnh hưởng bên ngoài về công nghệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X