• (Khác biệt giữa các bản)
  (he forgot)
  (he forgot)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  ==NOTE==
  +
  ==Original Content==
  -
  Fix these first:
   
  -
  1. Do not put your translation on the same line, put it on the next if you must. It clutters and makes it hard to read.
  +
  I should forget him
  -
   
  +
  có lẽ tôi nên quên anh đi;
  -
  2. Bỏ => đi
  +
  he loves me not, he
  -
   
  +
  anh yêu tôi không phải anh nói
  -
  3. I assume this is a poem. If that is the case, poets break lines prematurely for various reasons, one of which is rhythm. As such you have been misread and misunderstood some of the lines (I've just looked at the first few for now).
  +
  tells me different,
  -
   
  +
  tôi khác biệt sao;
  -
  <b>Example:</b>
  +
  his words so sweet
  -
  He loves me not, he tells me different
  +
  thanh âm ấy quá ngọt ngào;
  -
  Người không yêu tôi, những lại nói khác
  +
  -
  I want to believe him and be swept off my feet, but there ..
  +
  -
  Tôi muốn tin .. <swept off my feet là idiom, tra và hiểu nghĩa trước> .. và sẽ chẳng bao giờ thế nữa
  +
  -
   
  +
  -
  4. Learn/Know some formatting (Go go mediawiki.org help, topic: editing) and make it pretty. Think of it as an investment. You make it look pleasing and professional, then people feel good participating and helping
  +
  -
   
  +
  -
   
  +
  -
  I should forget him,
  +
  -
  he loves me not, he
  +
  -
  tells me different,
  +
  -
  his words so sweet
  +
  I want to believe him &
  I want to believe him &
   +
  em muốn tin anh và;
  be swept
  be swept
   +
  quét sạch những lời ấy ra khỏi lối đi(tâm tưởng) của em;
  off my feet, but
  off my feet, but
   +
  nhưng tôi sẽ không bao giờ như vậy một lần nữa
  there will never be any of that,
  there will never be any of that,
  -
  ever again,
  +
  ever again, ;
  -
  hes moved on
  +
  hes moved on
   +
  anh đến với tôi ;
  I'm no more than a friend, at best
  I'm no more than a friend, at best
   +
  như thể tôi chỉ là một người bạn...;
  hes with her now,
  hes with her now,
  -
  I'm all but forgotten.
  +
  lúc này anh ở bên cô ấy;
  -
  He's kissing her
  +
  I'm all but forgotten.
  -
  and my heart is rotting.
  +
  tôi như vô thức khi;
  -
   
  +
  He's kissing her
  -
  I should move on find someone new.
  +
  anh hôn cô ấy
  -
  but my heart aches for him
  +
  and my heart is rotting
  -
  I don't know what to do.
  +
  và trái tim tôi vụn vỡ
   +
  I should move on find someone new
   +
  có lẽ tôi nên tìm một người đàn ông khác;
   +
  but my heart aches for him
   +
  nhưng trái tim tôi đã đau vì anh;
   +
  I don't know what to do.
   +
  tôi không biết phải làm gì đây;
  it shouldn't be like this but
  it shouldn't be like this but
  -
  when i see him smile my heart leaps again Then he kisses her &
  +
  tôi không nên như vậy nhưng;
  -
  it breaks
  +
  when i see him smile my heart leaps again
   +
  khi tôi thấy anh mỉm; cười khiến trái em lại lỗi nhịp thêm lần nữa ;
   +
  Then he kisses her &
   +
  sau nụ hôn anh giành cho cô ấy;
   +
  it breaks
   +
  rã rời;
  it shatters
  it shatters
  -
  They walk away
  +
  tan nát;
  -
  leaving me in tatters at
  +
  They walk away
  -
  seeing their hands entwine.
  +
  họ bước đi ;
  -
  That use to be me once
  +
  leaving me in tatters at
  -
  I want to shout but no one would hear,
  +
  để lại tôi nỗi đâu khôn tả;
  -
  no one but me.
  +
  seeing their hands entwine.
  -
  I love him he
  +
  nhìn thấy ai kia tay trong tay bên nhau;
   +
  That use to be me once
   +
  trước đây em đã đau một lần ;
   +
  I want to shout but no one would hear,
   +
  tôi muốn hét lên chỉ để không ai nghe thấy ;
   +
  no one but me.
   +
  không ai ngoài tôi;
   +
  I love him he
   +
  tôi yêu anh ấy;
  loves me not
  loves me not
  -
  his words were so sweet
  +
  his words were so sweet
  -
  but he forgot.
  +
  thanh âm ấy quá đỗi ngọt ngào;
  -
  he said he loved me.
  +
  but he forgot.
  -
   
  +
  nhưng anh ấy đã quên rằng;
  -
  Bài dịch
  +
  he said he loved me.
  -
   
  +
  Anh ấy đã nói anh ấy yêu tôi;
  -
  có lẽ tôi nên quên anh đi
  +
  -
  anh yêu tôi không phải anh nói tôi khác biệt sao
  +
  -
  thanh âm ấy quá ngọt ngào
  +
  -
  em muốn tin anh và quét sạch những lời ấy ra khỏi lối đi của em
  +
  -
  nhưng tôi sẽ không bao giờ như vậy một lần nữa
  +
  -
  anh đến với tôi
  +
  -
  như thể tôi chỉ là một người bạn...
  +
  -
  lúc này anh ở bên cô ấy
  +
  -
  tôi như vô thức khi
  +
  -
  anh hôn cô ấy
  +
  -
  và trái tim tôi vụn vỡ
  +
  -
   
  +
  -
  có lẽ tôi nên tìm một người đàn ông khác
  +
  -
  nhưng trái tim tôi đã đau vì anh
  +
  -
  tôi không biết phải làm gì đây
  +
  -
  tôi không nên như vậy nhưngkhi tôi thấy anh mỉm cười khiến trái em lại lỗi nhịp thêm lần nữa
  +
  -
  sau nụ hôn anh giành cho cô ấy
  +
  -
  rã rời,
  +
  -
  tan nát
  +
  -
  họ bước đi
  +
  -
  để lại tôi nỗi đâu khôn tả
  +
  -
  nhìn thấy ai kia tay trong tay bên nhau
  +
  -
  trước đây em đã đau một lần
  +
  -
  tôi muốn hét lên chỉ để không ai nghe thấy
  +
  -
  không ai ngoài tôi
  +
  -
  tôi yêu anh ấy
  +
  -
  thanh âm ấy quá đỗi ngọt ngào
  +
  -
  nhưng anh ấy đã quên rằng
  +
  -
  Anh ấy đã nói anh ấy yêu tôi
  +

  14:09, ngày 10 tháng 4 năm 2013

  Original Content

  I should forget him có lẽ tôi nên quên anh đi; he loves me not, he anh yêu tôi không phải anh nói tells me different, tôi khác biệt sao; his words so sweet thanh âm ấy quá ngọt ngào; I want to believe him & em muốn tin anh và; be swept quét sạch những lời ấy ra khỏi lối đi(tâm tưởng) của em; off my feet, but nhưng tôi sẽ không bao giờ như vậy một lần nữa there will never be any of that, ever again, ; hes moved on anh đến với tôi ; I'm no more than a friend, at best như thể tôi chỉ là một người bạn...; hes with her now, lúc này anh ở bên cô ấy; I'm all but forgotten. tôi như vô thức khi; He's kissing her anh hôn cô ấy and my heart is rotting và trái tim tôi vụn vỡ I should move on find someone new có lẽ tôi nên tìm một người đàn ông khác; but my heart aches for him nhưng trái tim tôi đã đau vì anh; I don't know what to do. tôi không biết phải làm gì đây; it shouldn't be like this but tôi không nên như vậy nhưng; when i see him smile my heart leaps again khi tôi thấy anh mỉm; cười khiến trái em lại lỗi nhịp thêm lần nữa ; Then he kisses her & sau nụ hôn anh giành cho cô ấy; it breaks rã rời; it shatters tan nát; They walk away họ bước đi ; leaving me in tatters at để lại tôi nỗi đâu khôn tả; seeing their hands entwine. nhìn thấy ai kia tay trong tay bên nhau; That use to be me once trước đây em đã đau một lần ; I want to shout but no one would hear, tôi muốn hét lên chỉ để không ai nghe thấy ; no one but me. không ai ngoài tôi; I love him he tôi yêu anh ấy; loves me not his words were so sweet thanh âm ấy quá đỗi ngọt ngào; but he forgot. nhưng anh ấy đã quên rằng; he said he loved me. Anh ấy đã nói anh ấy yêu tôi;

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X