• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 10: Dòng 10:
  | __TOC__
  | __TOC__
  |}
  |}
   +
  ===Cơ - Điện tử===
   +
  =====Titan (Ti)=====
   +
  === Oxford===
  === Oxford===
  =====N.=====
  =====N.=====
  Dòng 20: Dòng 23:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=titanium titanium] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=titanium titanium] : Corporateinformation
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=titanium titanium] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=titanium titanium] : Chlorine Online
  -
  *[http://semiconductorglossary.com/default.asp?SearchedField=Yes&SearchTerm=titanium&x=0&y=0 titanium] : semiconductorglossary
  +
  *[http://semiconductorglossary.com/default.asp?SearchedField=Yes&SearchTerm=titanium&x=0&y=0 titanium] : semiconductorglossary[[Category:Cơ - Điện tử]]

  14:24, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  /tai´teiniəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Titan (kim loại xám sẫm)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Titan (Ti)

  Oxford

  N.
  Chem. a grey metallic element occurring naturally in manyclays etc., and used to make strong light alloys that areresistant to corrosion. °Symb.: Ti.
  Titanium dioxide (oroxide) a white oxide occurring naturally and used as a whitepigment. [Gk (as TITAN) + -IUM, after uranium]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X