• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ===Idioms=== =====To see eye to eye with sb ===== ::Đồng ý với ai)
  Hiện nay (20:19, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====[[To]] [[see]] [[eye]] [[to]] [[eye]] [[with]] [[sb]] =====
  =====[[To]] [[see]] [[eye]] [[to]] [[eye]] [[with]] [[sb]] =====
  ::Đồng ý với ai
  ::Đồng ý với ai
   +
  [[Thể_loại:idioms]]
  [[Thể_loại:idioms]]

  Hiện nay

  Idioms

  To see eye to eye with sb
  Đồng ý với ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X