• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:59, ngày 2 tháng 3 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Thành Ngữ===
  ===Thành Ngữ===
  -
  ::[[too]] [[many]] [[cooks]] [[spoil]] [[the]] [[broth]]
  +
  =====Lắm thầy thối ma=====
  -
  ::cook
  +
  Xem thêm [[cook]]
  -
  Xem thêm [[broth]]
  +
  -
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  +
  [[Thể_loại:Thành ngữ]]

  Hiện nay

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  Lắm thầy thối ma

  Xem thêm cook

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X