• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">treips</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  17:39, ngày 16 tháng 6 năm 2008

  /treips/

  Thông dụng

  Cách viết khác trapse

  Như trapse

  Hình Thái Từ

  Oxford

  V. & n.

  (also trapes) colloq. or dial.
  V.intr.
  Tramp ortrudge wearily.
  (often foll. by about) go on errands.
  N.1 a tedious journey on foot.
  Archaic a slattern. [16th-c.trapes (v.), of unkn. orig.]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X