• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (05:22, ngày 11 tháng 6 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 3: Dòng 3:
  Cách viết khác [[transferral]]
  Cách viết khác [[transferral]]
  ::[[tr“ns'f”:r”l]]
  ::[[tr“ns'f”:r”l]]
  -
  ::danh từ
  +
  ===Danh từ===
  =====Sự chuyển; sự được chuyển; sự truyền=====
  =====Sự chuyển; sự được chuyển; sự truyền=====
  =====(pháp lý) sự chuyển nhượng, sự nhường lại (tài sản)=====
  =====(pháp lý) sự chuyển nhượng, sự nhường lại (tài sản)=====

  Hiện nay

  /'trænsfərəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác transferral

  tr“ns'f”:r”l

  Danh từ

  Sự chuyển; sự được chuyển; sự truyền
  (pháp lý) sự chuyển nhượng, sự nhường lại (tài sản)
  Sự thuyên chuyển (trong công tác)
  Sự di chuyển

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự di chuyển, sự truyền

  Y học

  chuyển thái (trong phân tâm học)

  Kỹ thuật chung

  sự truyền
  heat-transference
  sự truyền nhiệt
  transference]
  sự truyền nhiệt

  Kinh tế

  chuyển nhượng
  sự chuyển
  sự chuyển nhượng
  sự di chuyển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X