• Hoạt động của Anthro
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Anthro
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   1 of 1
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   Nick : Cuucuu
   • V15//Currently 4.72/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.7
   Số bình chọn : 2127

   [@Anthro] Muốn mở câu hỏi "ngoài lề" thì tag @8 vào thôi nhé bạn. Không có gì thật sự vĩ đại, quan trọng; Gắt gao chỉ là để tạo nếp, văn hóa quan tâm với mục đích chung, và tạo điều kiện cho những người đọc archives (thay vì ép họ go through clutters) thôi. Hệ thống sẽ giúp/thay bạn quản lý và điều tiết số lượng câu ngoài lề trong trang

   Đã gửi cách đây 4190 ngày
     
    
   Bạn bè