• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 8: Dòng 8:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Y học===
  === Y học===
  =====đơn vị Sl về công suất, ký hiệu W=====
  =====đơn vị Sl về công suất, ký hiệu W=====
  Dòng 19: Dòng 17:
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  =====oát (đơn vi điện năng)=====
  =====oát (đơn vi điện năng)=====
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====N.=====
   
  -
  =====The SI unit of power, equivalent to one joule per second,corresponding to the rate of energy in an electric circuit wherethe potential difference is one volt and the current one ampere.°Symb.: W.=====
   
  - 
  -
  =====Watt-hour the energy used when one watt is appliedfor one hour. [J. Watt, Sc. engineer d. 1819]=====
   
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  - 
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=watt watt] : National Weather Service
   
  -
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=watt&submit=Search watt] : amsglossary
   
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=watt watt] : Chlorine Online
   
  -
  ===Y Sinh===
   
  -
  =====1 watt =1 j/s=====
   
  -
   
  [[Category:Y Sinh]]
  [[Category:Y Sinh]]

  07:21, ngày 1 tháng 4 năm 2009

  /wɔt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) W oát (đơn vị điện năng)

  Chuyên ngành

  Y học

  đơn vị Sl về công suất, ký hiệu W

  Điện

  oát (đơn vị đo công suất)

  Kỹ thuật chung

  W

  Kinh tế

  oát (đơn vi điện năng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X