• (Khác biệt giữa các bản)
    (sửa)
    (sửa lỗi chính tả)
    Dòng 4: Dòng 4:
    == Xây dựng==
    == Xây dựng==
    =====tác phẩm nghệ thuật=====
    =====tác phẩm nghệ thuật=====
    -
    =====công trinhf nghệ thuật=====
    +
    =====công trình nghệ thuật=====
    -
     
    +
    -
     
    +
    ==Thông dụng==
    ==Thông dụng==
    ===Danh từ===
    ===Danh từ===
    -
    =====Tác phẩm nghệ thuật (tranh, thơ, toà nhà, tượng...)=====[[Category:Xây dựng]]
    +
    =====Tác phẩm nghệ thuật (tranh, thơ, toà nhà, tượng...)=====
     +
     
     +
    [[Thể_loại:Xây dựng]]

    04:26, ngày 13 tháng 4 năm 2009

    Xây dựng

    tác phẩm nghệ thuật
    công trình nghệ thuật

    Thông dụng

    Danh từ

    Tác phẩm nghệ thuật (tranh, thơ, toà nhà, tượng...)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X