• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====ren trục vít===== ::British and Sharpe worm thread ::ren trục vít của hãng Brown v...)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  == Cơ khí & công trình==
  +
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====ren trục vít=====
  =====ren trục vít=====
  ::[[British]] [[and]] [[Sharpe]] [[worm]] [[thread]]
  ::[[British]] [[and]] [[Sharpe]] [[worm]] [[thread]]
  ::ren trục vít của hãng Brown và Sharpe
  ::ren trục vít của hãng Brown và Sharpe
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====ren vít=====
  -
  =====ren vít=====
  +
  ==Cơ - Điện tử==
   +
  =====Ren trục vít, ren vít=====
   +
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=worm%20thread worm thread] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=worm%20thread worm thread] : National Weather Service
  -
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]]

  14:36, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  Cơ khí & công trình

  ren trục vít
  British and Sharpe worm thread
  ren trục vít của hãng Brown và Sharpe

  Kỹ thuật chung

  ren vít

  Cơ - Điện tử

  Ren trục vít, ren vít

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X