• /ænd/ hoặc /ənd/ hoặc /ən

  Thông dụng

  Liên từ

  Và, cùng, với
  to buy and sell
  mua và bán
  you and I
  anh với (và) tôi
  Nếu dường như, tuồng như là
  let him go and need be
  hãy để anh ta đi nếu cần
  Còn
  I shall go and you stay here
  tôi sẽ đi còn anh sẽ ở lại đây
  (không dịch)
  coffee and milk
  cà phê sữa
  four and thirty
  ba mươi tư
  two hundred and fifty
  hai trăm năm mươi
  to walk two and two
  đi hàng đôi
  better and better
  ngày càng tốt hơn
  worse and worse
  ngày càng xấu hơn
  miles and miles
  hàng dặm hàng dặm, rất dài
  there are books and books
  sách thì cũng có ba bảy loại
  try and come
  hãy gắng đến
  try and help me
  hãy gắng giúp tôi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X