• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====(kỹ thuật) ứng suất đàn hồi===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====giới hạn chả...)
  Dòng 9: Dòng 9:
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====giới hạn chảy=====
  =====giới hạn chảy=====
  ::[[upper]] [[yield]] [[stress]]
  ::[[upper]] [[yield]] [[stress]]
  Dòng 21: Dòng 20:
  ::[[upper]] [[yield]] [[stress]]
  ::[[upper]] [[yield]] [[stress]]
  ::ứng suất chảy trên
  ::ứng suất chảy trên
   +
  ==Cơ - Điện tử==
   +
  ==========
   +
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 26: Dòng 28:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=yield%20stress yield stress] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=yield%20stress yield stress] : National Weather Service
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=yield%20stress yield stress] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=yield%20stress yield stress] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]]

  14:37, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) ứng suất đàn hồi

  Kỹ thuật chung

  giới hạn chảy
  upper yield stress
  giới hạn chảy trên
  giới hạn đàn hồi
  steel having a high yield stress
  thép có giới hạn đàn hồi cao
  giới hạn hóa dẻo
  ứng suất chảy
  upper yield stress
  ứng suất chảy trên

  Cơ - Điện tử

  ==

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X