• Thông dụng

  Thành Ngữ

  (be) thrilled to bits
  (thông tục) hết sức hài lòng

  Xem thêm thrill

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X