• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a bag of bones
  o be nothing but skin and bone

  Xem thêm bone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X