• /boun/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xương
  frozen to the bone
  rét thấu xương
  to be nothing but skin and bone
  gầy giơ xương
  Chất xương; chất ngà; chất ngà răng; chất sừng cá voi
  Đồ bằng xương; ( số nhiều) con súc sắc, quân cờ...
  ( số nhiều) hài cốt
  ( số nhiều) bộ xương; thân thể
  my old bones
  cái tấm thân già này
  Cái gây tranh chấp, cái gây bất hoà
  bone of contention
  nguyên nhân tranh chấp, nguyên nhân bất hoà
  to have a bone to pick with somebody
  có vấn đề tranh chấp với ai; có vấn đề thanh toán với ai
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đồng đô-la

  Ngoại động từ

  Gỡ xương (ở cá, ở thịt)
  (từ lóng) ăn cắp, xoáy

  Cấu trúc từ

  the bare bones
  cốt lõi của vấn đề
  to chill sb to the bone
  làm cho rét thấu xương
  close to the bone
  thiếu tế nhị, cợt nhã
  To be nothing but skin and bone
  Tiều tụy thảm thương, chỉ còn là da bọc xương
  to work one's fingers to the bone
  làm việc rất hăng hái
  to be on one's bones
  túng quẫn, đi đến chỗ túng quẫn
  to be bred in the bones
  ăn vào tận xương tuỷ, không tẩy trừ được
  what is bred in the bone will not go (come) out of the flesh
  (tục ngữ) quen nết đánh chết không chừa
  to cast in a bone between...
  gây mối bất hoà giữa...
  to cut price to the bone
  giảm giá hàng tới mức tối thiểu
  to feel in one's bones
  cảm thấy chắc chắn, tin hoàn toàn
  to have a bone in one's arm (leg)
  (đùa cợt) mệt nhừ người không muốn nhấc tay (không buồn cất bướcnữa)
  to have a bone in one's throat
  (đùa cợt) mệt không muốn nói nữa; không muốn mở miệng nữa
  to keep the bone green
  giữ sức khoẻ tốt; giữ được trẻ lâu
  to make no bones about (of)
  không do dự, không ngập ngừng; không nghi ngại gì; không giấu giếm
  to make old bones
  sống dai, sống lâu
  to bone up
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) học gạo (ôn đi, ôn lại)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đóng cọc cao đạc

  Kỹ thuật chung

  đá phiến than
  dẹt xương

  Kinh tế

  chất xương
  aitch-bone cutter
  dao chặt xương chậu
  gỡ xương
  xương
  aitch-bone cutter
  dao chặt xương chậu
  bone broth
  nước hầm xương
  bone char
  than xương
  bone content
  hàm lượng xương trong thịt
  bone department
  phòng nấu chảy mỡ xương
  bone dust
  bột xương
  bone marrow
  tủy xương
  bone scraps
  bộ xương
  bone scraps
  xương vụn
  bone tank
  tóp mỡ xương
  bone truck
  xe chở xương
  bone-in ham
  giăm bông cả xương
  bone-in meat
  thịt bám xương
  bone-in pork chop
  thịt lợn giần có xương
  bone-meal
  bột xương
  hip-bone
  xương chậu
  jaw-bone
  xương hàm
  raw bone (feeding) meal
  bột xương thô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X