• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a chit of a girl
  con ranh con, con oắt con

  Xem thêm chit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X