• Tiếng lóng

  Cụm danh từ

  Suy đoán: Một hoặc hai gì đó, một vài gì đó
  • Example: He had a couple two three dogs in his yard.
  • Ví dụ: Anh ta có một vài con chó gì đó ở trong sân.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X