• Thành ngữ

    a good name is sooner lost than won
    mua danh ba vạn, bán danh ba đồng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X