• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a hairpin bend
  chỗ quanh chữ chi (trên một con đường)

  Xem thêm hairpin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X