• /'heəpin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái kẹp tóc
  a hairpin bend
  chỗ quanh chữ chi (trên một con đường)


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X