• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a household name
  từ ngữ cửa miệng (tức trở nên quen thuộc)

  Xem thêm name

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X