• /´haushould/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hộ, gia đình
  Toàn bộ người nhà; toàn bộ người hầu trong nhà
  ( số nhiều) bột loại hai

  Tính từ

  (thuộc) gia đình, (thuộc) hộ; nội trợ
  household gods
  các vị thần trong nhà; (nghĩa bóng) những thứ cần thiết cho đời sống gia đình
  household word
  lời nói thông thường, lời nói cửa miệng
  household troops
  quân ngự lâm

  Chuyên ngành

  Điện

  hộ

  Kỹ thuật chung

  hộ gia đình
  Economy, Household
  kinh tế hộ gia đình
  household economy
  kinh tế hộ gia đình
  điện
  electrical household appliance
  dụng cụ điện gia đình
  electrical household appliance
  thiết bị điện gia dụng
  electrifical household
  hộ dùng điện
  electrified household
  hộ dùng điện
  household appliance
  đồ điện gia dụng
  household appliance
  thiết bị điện gia dụng
  household appliances
  máy điện dùng trong nhà
  nước sinh hoạt
  household sewerage system
  hệ thống thoát nước sinh hoạt

  Kinh tế

  gia đình
  household budget
  ngân sách gia đình
  household consumption
  sự tiêu thụ (của các) gia đình
  household expenditure
  chi tiêu hộ gia đình
  household gross income
  tổng thu nhập (của khu vực) gia đình
  household gross income
  tổng thu nhập gia đình
  household income and expenditure
  thu chi gia đình
  household industry
  công nghiệp gia đình
  household outlay
  chỉ tiêu (của các) gia đình
  household production
  công việc gia đình
  household property insurance
  bảo hiểm tài sản gia đình
  household survey
  điều tra về (các) gia đình
  household system
  chế độ công nghiệp gia đình
  one-earner household
  gia đình chỉ có một người hưởng lương
  personal household effects
  đồ dùng cá nhân gia đình
  hộ gia đình
  household expenditure
  chi tiêu hộ gia đình

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  family , family unit , folks , home , house , m

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X