• Thông dụng

  Phó từ

  Theo món, gọi theo món, đặt theo món
  to dine a la carte
  ăn cơm gọi theo món

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X