• /dain/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Ăn cơm (trưa, chiều)
  to dine out
  không ăn cơm nhà, ăn cơm khách; đi ăn hiệu
  to dine on something
  ăn cơm với món gì, ăn bằng thức gì

  Ngoại động từ

  Thết cơm (ai), cho (ai) ăn cơm
  Có đủ chỗ ngồi ăn (một số người) (bàn ăn, gian phòng...)
  this room dines twelve
  phòng này có đủ chỗ cho mười hai người ngồi ăn

  Cấu trúc từ

  to dine with Duke Humphrey
  nhịn ăn, không ăn

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  abstain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X