• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a nod is as good as a wink (to a blind horse)
  nói ít hiểu nhiều, nói thoáng qua là hiểu ngay

  Xem thêm nod

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X