• /hɔrs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngựa
  con ngựa vằn
  To take horse
  Đi ngựa, cưỡi ngựa
  to horse!
  lên ngựa!
  Kỵ binh
  horse and foot
  kỵ binh và bộ binh
  light horse
  kỵ binh nhẹ
  (thể dục,thể thao) ngựa gỗ ( (cũng) vaulting horse)
  Giá (có chân để phơi quần áo...)
  (thần thoại,thần học) quỷ đầu ngựa đuôi cá
  (động vật học) cá ngựa
  (động vật học) con moóc
  (hàng hải) dây thừng, dây chão
  (ngành mỏ) khối đá nằm ngang (trong mạch mỏ)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) horse-power
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bài dịch để quay cóp (của học sinh)

  Cấu trúc từ

  to back the wrong horse
  đánh cá con ngựa thua
  Ủng hộ phe thua
  black (dark) horse
  con ngựa ít người biết đến trong cuộc đua
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ứng cử viên ít người biết đến trong cuộc bầu cử
  to eat (work) like a horse
  ăn (làm) khoẻ
  to flog a dead horse
  Xem flog
  to mount (be on, get on, ride) the high horse
  vênh váo, làm bộ làm tịch, lên mặt ta đây
  to put the cart before the horse
  đặt con trâu trước cái cày, cầm đèn chạy trước ô tô
  To swap (change) horses in midstream
  Thay ngựa giữa dòng
  That's a horse of another colour
  Đó là một vấn đề hoàn toàn khác
  to drive a coach and horses through sth
  Xem thường điều gì mà không hề bị trừng phạt
  from the horse's mouth
  theo nguồn tin đáng tin cậy
  hold your horse
  bình tĩnh lại! đừng vội!
  you can take a horse to water, but you can't make him drink
  bạn có thể tạo cơ hội tốt cho người ta, nhưng họ vẫn có thể bỏ cơ hội ấy
  to lock the stable door after the horse has bolted
  mất trâu mới lo làm chuồng
  to look a gift horse in the mouth
  từ chối hoặc bài bác của biếu không
  a willing horse
  người luôn vui vẻ nhận việc, mà không nề hà chi cả

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  giá đỡ mộc

  Kỹ thuật chung

  bệ máy
  giá đỡ
  giá khung
  giàn giáo
  horse scaffold
  giàn giáo trên giá đỡ

  Kinh tế

  ngựa
  horse beef
  thịt ngựa
  horse chestnut
  hạt dẻ ngựa
  horse meat
  thịt ngựa
  horse trader
  người buôn bán ngựa
  horse- box
  toa chở xúc vật (ngựa)
  horse-box
  toa chở súc vật (ngựa)
  horse-head
  cá đầu ngựa
  horse-head
  cá ngựa
  horse-power
  sức ngựa
  horse-radish
  củ cải ngựa
  horse-trading
  nghề buôn bán ngựa

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X