• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a penny saved is penny gained
  tiết kiệm đồng nào hay đồng ấy

  Xem thêm penny

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X