• /´peni/

  Thông dụng

  Danh từ

  • số nhiều .pence chỉ giá trị, .pennies chỉ số đồng tiền
  Đồng xu penni ( 1 qoành 2 silinh)
  it costs ten pence
  cái đó giá 10 xu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đồng xu ( 1 qoành 00 đô la)
  (nghĩa bóng) số tiền
  a pretty penny
  một số tiền kha khá
  in for a penny, in for a pound
  việc đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn
  a penny for your thoughts?
  anh đang nghĩ gì mà mê mải thế?
  a penny blood
  tiểu thuyết rùng rợn
  a penny saved is penny gained
  tiết kiệm đồng nào hay đồng ấy
  to look twice at every penny
  chú ý từng xu
  take care of the pence and the pounds will take care of themselves
  nhịn trầu mua trâu
  to turn an honest penny
  làm ăn lương thiện
  turn up like a bad penny
  (thông tục) đến không đúng lúc

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đồng xu Penni

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X