• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a price on someone's head
  giải treo để lấy đầu ai

  Xem thêm price

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X