• /on/

  Thông dụng

  Giới từ

  Trên, ở trên
  a book on the table
  quyển sách ở trên bàn
  to float on the water
  nổi trên mặt nước
  Mang theo (người)
  have you a match on you?
  anh có mang theo hộp diêm không?
  Ở sát, ở ven
  towns on the frontiers
  những thành phố ven biên giới
  trees on each side of the streets
  các cây ven mỗi bên đường
  Dựa trên, dựa vào, căn cứ vào
  a statement founded on fact
  một lời tuyên bố dựa trên sự kiện
  it is clear on the evidence
  dựa trên bằng chứng điều đó là rõ ràng
  on that ground
  trên cơ sở ấy
  he borrowed money on his friend
  anh ta vay tiền bạn
  Vào ngày, vào lúc, lúc khi
  on Sunday
  vào ngày chủ nhật
  on reaching home
  khi tới nhà
  Vào, về phía, bên, hướng về phía, nhằm về (không gian)
  an attack on a post
  cuộc tấn công vào đồn
  the put the dog on a chain
  buộc chó vào xích
  to be his on the head
  bị đánh rơi vào đầu
  on the south of...
  về phía nam của...
  a house on the river
  nhà bên sông
  on my right
  ở bên phải tôi
  tax on alcohol
  thuế đánh vào rượu
  to march on Hanoi
  tiến về phía Hà nội
  Với
  to smile on someone
  cười với ai
  Chống lại
  to rise on the oppressors
  nổi dậy chống lại bọn áp bức
  Bằng (phương tiện), nhờ vào
  to live on bread and milk
  sống bằng bánh mì và sữa
  Về, nói về, bàn về
  a lecture on Shakespeare
  buổi thuyết trình về Sếch-xpia
  his opinion on the subject
  ý kiến của anh ta về vấn đề đó
  Đang, ở trong tình trạng, đồng thời với
  the dog is on the chain
  con chó đang bị xích
  on sale
  đang bán
  on fire
  đang cháy
  on strike
  đang đình công
  Thuộc, của, thuộc vào (là thành phần của)
  he was on the staff
  ông ấy thuộc ban tham mưu
  he is on the list
  anh ta thuộc vào danh sách
  on the jury
  thuộc vào hội đồng giám định
  Với (điều kiện), nếu như
  on approval
  nếu được tán thành
  on certain conditions
  với những điều kiện nhất định
  (thể dục,thể thao) phía trái ( crickê)
  a fine drive to the on
  một cú đánh rất đẹp về bên trái
  on business
  có việc, có công tác, bận việc
  to go somewhere on business
  đi đâu có việc
  on the instant

  Xem instant

  on purpose

  Xem purpose, có chủ tâm

  on the sly

  Xem sly

  to be gone on somebody

  Xem go

  to have something on oneself
  mang cái gì trong người
  to have something on somebody
  có điều gì đang phàn nàn về ai
  Hơn ai về cái gì

  Phó từ

  Tiếp, tiếp tục, tiếp diễn, tiến lên
  go on!
  cứ đi tiếp
  to read on
  đọc tiếp
  it is well on in the night
  đêm đã về khuya
  Từ điểm, từ lúc nào đấy trở đi
  from this day on
  từ hôm nay trở đi
  Ở trên (người, cái gì)
  the house with no roof on
  ngôi nhà ở trên chẳng có mái
  with her hat on
  đầu cô đang đội mũ
  Đang, đang có, đang hoạt động
  light is on
  đèn đang cháy
  to switch on the light
  bật đèn lên
  Othello is on
  vở Ô-ten-lô đang diễn
  turn on the gas
  vặn khí đốt lên
  Vào
  to put one's shoes on
  đi giày vào
  on with your coat
  anh hãy mặc áo vào
  to be getting on for fifty
  sắp năm mươi tuổi
  to be on
  (thông tục) ủng hộ, sẵn sàng tham gia, đồng ý
  there is a show tonight, are you on?
  tối nay có biểu diễn, anh có đồng ý đi không?
  to be on to somebody
  biết được ý định của ai
  Quấy rầy ai; móc máy ai
  to be rather on
  (từ lóng) ngà ngà say
  from that day on
  từ ngày đó về sau
  on and off
  lúc lúc, chốc chốc, chập chờn, thỉnh thoảng
  on and on
  liên tục, liên miên
  and so on
  và vân vân
  to be getting on for sixty
  sắp sáu mươi tuổi
  I am on to him / on to it
  tôi hiểu tâm trạng của anh ta / tình trạng của nó

  Danh từ

  (thể dục thể thao) bên trái, phía bên trái
  a drive to the on
  một quả vụt về bên trái

  Tính từ

  (thể dục,thể thao) về bên trái ( crickê)
  an on drive
  cú đánh về bên trái
  ( Mỹ) biết điều bí mật
  (thông tục) muốn tham dự (thường) vào một việc nguy hiểm
  (thông tục) may mắn, sung sức
  my on days
  những ngày tôi sung sức
  Hậu tố tạo danh từ chỉ
  Một hợp chất hoá học như parathion, interferon
  Hạt cơ bản như electron, baryon
  Đơn vị, lượng tử như photon, magneton
  Hậu tố chỉ khí như neon

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bật

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  off

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X