• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a thorn in one's side/flesh
  cái gai trước mắt

  Xem thêm thorn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X