• //θɔ:n//

  Thông dụng

  Danh từ

  Gai (trên cây)
  Bụi gai
  ( (thường) trong từ ghép) cây có gai, cây bụi có gai
  blackthorn
  cây mận gai
  hawthorn
  cây táo gai
  (nghĩa bóng) sự khó khăn
  to be on thorns
  ngồi trên đống lửa, đi trên chông gai, lo lắng không yên
  a thorn in one's side/flesh
  cái gai trước mắt


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X